‘ ส่งเสด็จพระพ่อหลวงแห่งปวงไทย
สู่้ฟากฟ้าสุราลัยแดนสวรรค์
เกิดชาติใดขอเป็นลูกองค์ราชันย์
เป็นธุลีรองบาทท่านนิรันดร ’

ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมกราบรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
แห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ

ข้าพระพุทธเจ้า ร้านคุ้กกี้บายเจี๊ยบ