ข้อมูลลูกค้า Customer Information
ชื่อ
Name
โทร
Tel.
อีเมล
Email.
วิธีรับสินค้า
Recieving
มารับที่ร้าน
Come to the shop
จัดส่งให้ตามที่อยู่
Delivery to customer’s address
* กรณีเลือกจัดส่งให้ตามที่อยู่ กรุณาดูเงื่อนไขเกี่ยวกับการจัดส่งสินค้าตามแจ้งในหน้าเว็ปไซต์หลักประกอบ
* Please, see the delivery information on the main page for your consideration
สั่งวันที่   
Order Date
ต้องการนัดรับวันที่  
Expected Pick Up Date
* ทางเราจะติดต่อท่านกลับไปอีกครั้ง เพื่อยืนยันว่าท่านจะสามารถได้รับสินค้าในวันที่ระบุมานี้หรือไม่
ถุงมินิ Mini Pack
ถุงมินิรสเม็ดมะม่วงหิมพานต์
Mini Pack Cashew Nuts
75 บาท
จำนวน
ถุงมินิรสข้าวโอ๊ตลูกเกด
Mini Pack Oatmeal Raisins
75 บาท
จำนวน
ถุงมินิรสช็อคชิพแมคคาเดเมีย
Mini Pack Chocolate-Chip Macadamia
135 บาท
จำนวน
กระป๋องเล็ก Small Tin
กระป๋องเล็กเม็ดมะม่วงหิมพานต์
Small Tin Cashew Nut
150 บาท
จำนวน
กระป๋องเล็กข้าวโอ๊ตลูกเกด
Small Tin Oatmeal Raisin
150 บาท
จำนวน
กระป๋องเล็กช็อคชิพแมคคาเดเมีย
Small Tin Chocolate-Chip Macadamia
270 บาท
จำนวน
กระป๋องใหญ่ Big Tin
กระป๋องใหญ่เม็ดมะม่วงหิมพานต์
Big Tin Cashew Nut
300 บาท
จำนวน
กระป๋องใหญ่ข้าวโอ๊ตลูกเกด
Big Tin Oatmeal Raisin
300 บาท
จำนวน
กระป๋องใหญ่รสเม็ดมะม่วงฯ ผสมรสข้าวโอ๊ตฯ
ฺBig Tin Cashew Nut & Oatmeal Raisin
300 บาท
จำนวน
กระป๋องใหญ่ช็อคชิพแมคคาเดเมีย
Big Tin Chocolate-Chip Macadamia
540 บาท
จำนวน
แบบพิเศษ Special
กรงลูกเจี๊ยบเล็ก
Jeab Small Cage
320 บาท
จำนวน
กรงลูกเจี๊ยบใหญ่
Jeab Big Cage
360 บาท
จำนวน
ชุดเบนโตะ
Bento Set
200 บาท
จำนวน
กระเป๋าผ้าขนาดเล็ก
Small Kitbag
150 บาท
จำนวน
กระเป๋าผ้าขนาดกลาง
Medium Kitbag
180 บาท
จำนวน
กระเป๋าผ้าขนาดใหญ่
Big Kitbag
240 บาท
จำนวน
กล่องพิเศษสีแดง
Special Red Box
90 บาท
จำนวน
อะ คุ้กกี้ a cookie
อะ คุ้กกี้ รสเม็ดมะม่วงหิมพานต์
a cookie Cashew Nuts
10 บาท
จำนวน
อะ คุ้กกี้ รสข้าวโอ๊ตลูกเกด
a cookie Oatmeal Raisin
10 บาท
จำนวน
อะ คุ้กกี้ รสช็อคโกแลตชิพแมคคาเดเมีย
a cookie Chocolate-chip Macadamia
16 บาท
จำนวน
อะ เบบี้ บ๊อกซ์ a baby box
18 ชิ้น / กล่อง ประกอบด้วย...
18 pieces / box as follow...
อะ คุ้กกี้ รสเม็ดมะม่วงหิมพานต์
a cookie Cashew Nut
10 บาท
จำนวน
อะ คุ้กกี้ รสข้าวโอ๊ตลูกเกด
a cookie Oatmeal Raisin
10 บาท
จำนวน
อะ คุ้กกี้ รสช็อคโกแลตชิพแมคคาเดเมีย
a cookie Chocolate-chip Macadamia
16 บาท
จำนวน
* โดยต้องการ อะ เบบี้ บ๊อกซ์ ตามรายละเอียดข้างต้นเป็นจำนวน
How many box would you like to order?
กล่อง
จำนวน
อะ บ๊อกซ์ a box
36 ชิ้น / กล่อง ประกอบด้วย...
36 pieces / box as follow....
อะ คุ้กกี้ รสเม็ดมะม่วงหิมพานต์
a cookie Cashew Nut
10 บาท
จำนวน
อะ คุ้กกี้ รสข้าวโอ๊ตลูกเกด
a cookie Oatmeal Raisin
10 บาท
จำนวน
อะ คุ้กกี้ รสช็อคโกแลตชิพแมคคาเดเมีย
a cookie Chocolate-chip Macadamia
16 บาท
จำนวน
* โดยต้องการ อะ บ๊อกซ์ ตามรายละเอียดข้างต้นเป็นจำนวน
How many box would you like to order?
กล่อง
จำนวน
รวมทั้งหมด
Total
0
บาท
หมายเหตุ Note