PICK UP & DELIVERY
กรณีมารับสินค้าด้วยตนเอง
ลูกค้าสามารถมารับสินค้าได้ที่หน้าร้าน Cookies by Jeab
โดยโทรแจ้ง วัน และเวลากับเจ้าหน้าที่ร้านให้ชัดเจน
การติดต่อ และแผนที่ร้าน
กรณีจัดส่งสินค้า
เนื่องจากทางร้านอบขนมใหม่ทุกวันให้พอดีขายหน้าร้าน และเฉพาะเจาะจงสำหรับออเดอร์ในแต่ละวันเท่านั้น เพื่อความอร่อย และสดใหม่ของขนม จึงขออนุญาตแจ้งระเบียบการขาย และจัดส่งสินค้าของทางร้านไว้ดังนี้

  1.หากลูกค้าสั่งสินค้าภายในก่อนเที่ยง ลูกค้าจะรับสินค้าในวันรุ่งขึ้น
  2.หากลูกค้าสั่งสินค้าหลังเที่ยง ลูกค้าจะรับสินค้าเร็วสุดภายใน 2 วัน

* แต่ในกรณีเป็นวันที่มีออเดอร์เข้าจำนวนมาก หรือเป็นช่วงเทศกาล เช่น ปีใหม่ การจัดส่งอาจล่าช้ากว่าที่ระบุนี้ได้ โดยทางร้าน จะแจ้งวันได้รับสินค้าที่แน่นอนกับลูกค้าอีกครั้ง ขอขอบพระคุณค่ะ
การจัดส่งในกรุงเทพฯ
จัดส่งโดย
สะดวกสบาย และรวดเร็วด้วยบริการจากลาล่ามูฟที่วิ่งเข้ามารับสินค้าจากทางร้านไปส่งถึงมือลูกค้าโดยตรง

  1. หลังจากทราบที่อยู่จัดส่งที่ชัดเจนของลูกค้าแล้วทางร้านจะเช็คราคาจัดส่งให้ โดยลาล่ามูฟจะคิดค่าจัดส่งตามระยะทาง
  2. ทางร้านคิดค่าจัดส่งโดยลาล่ามูฟขั้นต่ำที่ 100 บาท หากเกินจาก 100 บาทคิดราคาตามจริง
  3. ทางร้านแจ้งราคาสินค้า + ค่าจัดส่ง รวมทั้งหมดให้ลูกค้าทราบเพื่อโอนเงิน
การจัดส่งไปต่างจังหวัด
จัดส่งโดย
ส่งทั่วไทยด้วยบริการจากเคอรี่ โดยทางร้านจะส่งสินค้าไปที่ช็อปเคอรี่ เพื่อส่งต่อไปยังศูนย์กระจายสินค้า และพร้อมนำส่งลูกค้าในวันถัดไป

  1. หลังจากทราบที่อยู่จัดส่ง และออเดอร์สินค้าทั้งหมดของลูกค้าอย่างชัดเจนแล้วทางร้านจะเช็คราคาจัดส่งให้โดยเคอรี่จะคิดค่าจัดส่งตามเรทคงที่ของแต่ละจังหวัด และน้ำหนักสินค้า
  2. ทางร้านแจ้งราคาสินค้า + ค่าจัดส่ง รวมทั้งหมดให้ลูกค้าทราบเพื่อโอนเงิน
*ในกรณีมีติดช่วงงานเทศกาลใดๆ ก็อาจมีความล่าช้าไป 1-2 วันได้